Hasło

Login

Rejestracja

  • Baner ELEVATE
  • Mark The helper
  • Plotery SISER

Regulamin sklepu www

Regulamin sklepu internetowego www.dreamtex.pl

§ 1

1. Sklep dostępny pod adresem internetowym www.dreamtex.pl prowadzony jest przez Dreamtex Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 32, 02-285 Warszawa, KRS 0000177020, NIP 521-000-09-48, REGON 010366503

2 Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu i zawierania Umów Sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej z Klientami sklepu, którymi są Konsumenci i Przedsiębiorcy.


§ 2
Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – osoba prawna prowadząca działalność pod nazwą Dreamtex Sp. z o.o. . ul. Szyszkowa 32, 02-285 Warszawa, KRS 0000177020, NIP 521-000-09-48, REGON 010366503

3. Klient - podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu. 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.dreamtex.pl

6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem bez fizycznej obecności stron.
7. Regulamin - Regulamin Sklepu.
8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające do zawarcia Umowy Kupna Produktów ze Sprzedawcą.
9. Konto - konto klienta w Sklepie.
10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
11. Formularz zamówienia - formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12. Koszyk – widoczne są w nim wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, z możliwością modyfikacji danych Zamówienia, i ilości produktów.
13. Produkt – dostępny w sklepie wyrób lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży
14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

15. Produkt Znakowany – wyrób wyprodukowany na indywidualne zamówienie klienta, z naniesionym nadrukiem, haftem, lub innym znakowaniem.
16. Reklamacje Ilościowe – za reklamację ilościową uznaje się braki lub nadwyżkę towaru stwierdzoną po dostawie w ciągu 48h.
17. Towar Uszkodzony – za towar uszkodzony to asortyment nienoszący oznak użytkowania w którym występują wady jawne.
18. Wady Jawne – za wadę jawną uznaje się taką, która może być stwierdzona po dokładnym obejrzeniu produktu.
19. Wada Ukryta – uznaje się za taką, która ujawnia się podczas właściwego użytkowania.
20. Właściwe Użytkowanie – oznacza postępowanie zgodne z przepisami zawartymi na metce produktu oraz nieużywanie go w warunkach ekstremalnych.
21. Różnice Kolorystyczne – jest to różnica wynikająca z użytego różnego materiału lub różnych dostaw tego samego asortymentu.
22. Towar przetworzony – za produkt przetworzony uznaje się asortyment poddany jakiejkolwiek wtórnej obróbce. Towar taki nie podlega reklamacji chyba że wystąpią wady ukryte. Różnice odcieni w kolorze nie są wadą i nie będą uznawane za podstawę reklamacji towaru poddanego przerobowi.
23. Właściwości produktu – poszczególne rodzaje materiałów użytych do wykonania produktów charakteryzują się odpowiednimi właściwościami fizycznymi. Dzięki prawidłowemu użytkowaniu produktów materiał ulega stopniowemu zużyciu, zgodnemu z normami.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Szyszkowa 32, 02,285 Warszawa
2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@dreamtex.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 22 857 45 20
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 96 1030 1582 0000 0008 0586 8007

5. Kontakt z telefoniczny ze Sprzedawcą możliwy jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00


§ 4
Informacje ogólne

1. Administratorem danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówień i funkcjonowania sklepu jest Dreamtex Sp. z o.o. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Założenie konta (Rejestracja) jest niezbędne w celu złożenia zamówienia.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych. Ceny są opisane adnotacją netto/brutto.
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, cena za ewentualne znakowanie, cena opakowań wraz z pakowaniem, oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.

5. Dreamtex Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż hurtową dlatego ceny produktów będą wyświetlane po rejestracji konta.

 

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.

2. w przypadku Konsumenta nie prowadzącego działalności gospodarczej: Imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres dostawy, telefon kontaktowy, adres email
2. w przypadku Przedsiębiorcy: pełna nazwa firmy, adres firmy, numer NIP, Imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres dostawy, telefon kontaktowy, adres email
3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy.

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:

a. Przesyłka kurierska

b. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Szyszkowa 32, 02-285 Warszawa
2. Metody płatności:

a. Płatność przy odbiorze w siedzibie Sprzedawcy: gotówką, kartą płatniczą

b. Płatność za pobraniem, po wcześniejszym zatwierdzeniu tej metody przez Sprzedawcę.

c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy, po wcześniejszym zatwierdzeniu tej metody płatności przez Sprzedawcę.

d. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy 24


§ 8
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, poprzez wiadomość e-mail.

2. Po pozytywnej weryfikacji dostępności towaru Klient dostaje potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji co jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

3. W zależności od metody płatności:

a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać odbioru i płatności przesyłki w terminie 7dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie.

5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów w partiach lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
6. Dostawa realizowana jest na terenie Polski.
7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia.

8. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
9 W przypadku negatywnej weryfikacji zamówienia, na przykład z powodu błędnych stanów magazynowych, odkrytych przez sprzedawcę wad towaru itd. Klient zostanie natychmiast o tym poinformowany, a w przypadku przedpłaty pieniądze zostaną zwrócone na konto z którego nastąpiła płatność.
10. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość opóźnienia dostawy z powodu nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
11. Klient zobowiązany jest do przyjęcia przesyłek zgodnych z Jego zamówieniem oraz podpisania wszystkich dokumentów zwrotnych.
12. Zamawiający może odebrać zamówienie za pośrednictwem swojego przewoźnika po wcześniejszym ustaleniu tego ze Sprzedawcą.
13. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia ze znakowaniem rozpoczyna się po zatwierdzeniu materiałów graficznych przez Klienta, oraz po odnotowaniu płatności w systemie księgowym Sprzedawcy.

§ 10
Reklamacja i gwarancja

1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres podany w § 3 Regulaminu.
2. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.
3. W przypadku Towaru Znakowanego Klient zobowiązany jest do dokładnego przeanalizowanie materiałów przesłanych do zatwierdzenia. Sprawdzenie poprawności wykonanego zlecenia należy do Klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za straty i utracone przez Klienta korzyści jakie mogą wynikać z błędów przeoczonych w trakcie akceptacji.
4. Realizacja Towaru Znakowanego rozpoczyna się od momentu zatwierdzania wizualizacji w zakresie wielkości, umiejscowienia i kolorystyki. Klient zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z wizualizacją lub prototypem oraz sprawdzić poprawność wzoru pod względem merytorycznym, kolorystycznym, wielkością i umiejscowieniem. W razie stwierdzenia błędów w wizualizacji lub prototypie, Klient powinien przesłać informację w celu dokonania poprawek. Po wykonaniu produkcji reklamacji na towar przetworzony, oznakowany, Sprzedawca nie może uznać.
5. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia dostawy bezzwłocznie po jej odbiorze.
6. Reklamacje ilościowe rozpatrywane są w terminie 48h po dostawie.
7. Reklamacji podlega towar uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem. Reklamacje należy składać w formie pisemnej drogą elektroniczna w ciągu 7 dni po dostawie.
9. Różnice Kolorystyczne - różnica odcieni uznawane są za nieodbiegające od oryginału.
10. Z uwagi na specyfikę procesu produkcyjnego, umiejscowienie nadruków w stosunku do wizualizacji jak i na poszczególnych egzemplarzach, mogą nieznacznie się różnić, ±2 cm.
11. W przypadku gdy towar został dostarczony w miejsce wskazane przez Klienta, a inne niż siedziba jego firmy, Klient ma obowiązek dokładnego sprawdzenia towaru. Reklamacje od firm trzecich nie będą przyjmowane.
12. Stroną składającą reklamacje może być tylko Klient co oznacza, że odpowiedzialność za wady po odsprzedaży towaru przenoszone są na Klienta.
13. Przed przetworzeniem zamówionego towaru Klient zobowiązany jest do sprawdzenia jakości, rozmiarów, kolorystyki dostarczonego asortymentu. Towar odebrany i poddany przetworzeniu uznaje się za zaakceptowany i zgodny z zamówieniem.
14. W przypadku uznania reklamacji. Sprzedawca poniesie koszty związane z przesyłką zwrotną. Dostawa zwrotna powinna być przesłana poprzez przewoźnika wskazanego przez Sprzedawcę.
15. W przypadku uszkodzenia kartonów lub widocznej szkody. Klient jest zobowiązany do spisania Protokołu Reklamacyjnego przewoźnika w obecności kuriera oraz sprawdzenia i przeliczenia całości dostawy.

§ 11
Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.